Istentisztelet minden vasárnap 10.00-től, ami a gyülekezet facebook oldalán is követhető élőben.

Munkatársak

Lelkipásztoraink és főbb tevékenységi körük:

Balogh Tamás

szervezeti, igazgatási kérdések
alpha, béta kurzusok, kékkereszt csoport, házicsoportok, lelkigyakorlatok

Balogh Tamás - vezető lelkész
Balogh Tamás – vezető lelkész

Kertész Dániel

fiatalok, IFI csoportok (5. osztályosoktól egyetemistákig), fiatalok vezetése, lelki beszélgetések, konfirmáció

Kertészné Bikki Boglárka:

gyermekmisszió, házassági felkészítés/jegyesoktatás és házasság-gondozás, keresztelési és esketési szolgálatok, baba-mama kör


Hornyák Máté

Irodavezető


Presbitérium tagjai és főbb feladatvállalásaik

Gombos Viktor gondnok

Abrán György
gazdálkodás

Bakó Csaba

dr. Battay Márton
jogi ügyek

Csákai Gyula
kékkereszt, idősek közötti szolgálat

Dányi Attila
alpha

Földi József
diakónia

Gál Ferenc
istentiszteletek
biztosítási ügyek

Halász Gábor
istentiszteletek, alpha

dr. Mészáros Zsuzsa
idősek közötti szolgálat

Normann Zsolt
alpha, média, informatika és telekommunikáció

Pálvölgyiné Györkös Elvira

dr. P.Tóth Zoltán
jogi ügyek

Pintér Zoltán
kertészeti munkák, vagyongazdálkodás

dr.Szabó Miklós
jegyző

Zmák Júlia
pénzügyek

Oktatás és alapítvány

Gödöllői Református Óvoda :

Zászkaliczky Móritz Dóra

Gödöllői Református Líceum:

Bajusz Árpádné

A Gödöllői Református Egyházi alapítvány :

Csiki Zoltán