Béta

A Béta kurzus az alpha kurzus résztvevőinek készült eredetileg, hogy az alphán megismert hitet elmélyítse, a résztvevővel megismertesse a református hitfelfogást, gyülekezeti életet, megtanítsa az egyéni és közösségi hitgyakorlást a gyülekezetünkbe.  A felnőttek keresztségére, konfirmációjára felkészítő kurzusnak is alkalmas a béta, ezért nemcsak az alpháról lehet ide jönni, hanem a gyülekezet egyéb közösségéből is.

A kurzus azoknak segít, akik már eldöntötték hogy ők Jézus Krisztus tanítványai szeretnének lenni, Őt uruknak és megváltójuknak tekintik. A hitbeli kételyekkel, tudatlansággal is be lehet kapcsolódni, ha megvan a krisztuskövetésre az engedelmesség készsége és elszántsága.  

A kurzus anyaga két kérdéskörrel foglalkozik: Mit higgyek(dogmatika)? ill. Hogyan éljek (etika)?  

Alkalmaink  szerdánként 18.30-20.30 között lesznek valamelyik gyülekezeti teremben.  A csoport az alpha kurzushoz hasonlóan első alkalommal nyitott de utána zárt csoportként működik, mert ez nem egy előadássorozat hanem közös munka, testvéri közösség építése. 


január 11 Hitvallás és hit, szubjektív és objektív jellege, (ordo salutis ) ismeret-bizalom engedelmesség, a hitgyakorlás: ige-ima-közösség-szolgálat (Bibliák, áhitatok, examen, bemutatása)
január 25 Református hitvallás solus elvek és Isten szuverenitása, SDG, puritánság, egy valóság van. Evangélikalizmus (confessio és ökumené, református spiritualitások- karizmatikus és fundamentalista irány, kultúrprotestantizmus, genitivusos teológiák)
február 1 Egy gyülekezet arculata, hitvallása: (közösség-lelkiség-küldetés ) (ecclesia semper reformanda)
február 8 Ritmikus imamód
február 15 szemlélődő imamód
február 22 közös bibliatanulmányozás és imádság tanulása, gyakorlása. (revelatio, inspiratio, devotio)
március 1 Egy Isten sok vallás, A szabadító Isten ( A evangélium indicativusa)
március 8 Istenképek, istenábrázolások
március 22 A beszéd etikája
március 29 Szombat és/vagy vasárnap?
április 12 Tulajdonlás, birtoklás és elosztás kérdései
április 19 A tekintély és autoritás kérdései
április 26 Élet és halál kérdései
május 3 Nemiség,szexualitás kérdései
május 10 Tulajdonlás, birtoklás és elosztás kérdései
május 17 Kívánságok vágyak kérdései
Május 24 előkészítő


Ajánlott irodalom:
heidelbergi káté és 2. helvét hitvallás
Dr.: Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, Teológiai Etika.
Examen
Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást
Eberhard Busch: Református