Béta

A Béta kurzus az alpha kurzus résztvevőinek készült eredetileg, hogy az alphán megismert hitet elmélyítse, a résztvevővel megismertesse a református hitfelfogást, gyülekezeti életet, megtanítsa az egyéni és közösségi hitgyakorlást a gyülekezetünkbe.  A felnőttek keresztségére, konfirmációjára felkészítő kurzusnak is alkalmas a béta, ezért nemcsak az alpháról lehet ide jönni, hanem a gyülekezet egyéb közösségéből is. A kurzus azoknak segít, akik már eldöntötték hogy ők Jézus Krisztus tanítványai szeretnének lenni, Őt uruknak és megváltójuknak tekintik. A hitbeli kételyekkel, tudatlansággal is be lehet kapcsolódni, ha megvan a krisztuskövetésre az engedelmesség készsége és elszántsága.   

A kurzus anyaga két kérdéskörrel foglalkozik: Mit higgyek(dogmatika)? ill. Hogyan éljek (etika)?  

Alkalmaink  szerdánként 18.30-20.30 között lesznek valamelyik gyülekezeti teremben.  A csoport az alpha kurzushoz hasonlóan első alkalommal nyitott de utána zárt csoportként működik, mert ez nem egy előadássorozat hanem közös munka, testvéri közösség építése. 

január 5   Mit higgyek? – A béta kurzus elméleti alapjai a  keresztyén hitről: 

 Hit és hitvallás: A hit  szubjektív és objektív jellege, 

egyéni élő hit:  ismeret-bizalom engedelmesség, a hitgyakorlás: ige-ima-közösség-szolgálat   (Bibliák, áhitatok, examen, bemutatása) 

 január 19 A protestáns és református hitről:

Református hitvallás és  evangelikalizmus (confessio és ökumené, református spiritualitások- karizmatikus és fundamentalista irány, kultúrprotestantizmus, genitivusos teológiák)

 január 26  A Gödöllői Református Gyülekezet hitéről: 

 Egy gyülekezet arculata, hitvallása: (közösség-lelkiség-küldetés )  (ecclesia semper reformanda)

 február 2 gyülekezetünk története, szervezete, működése: 

történetünk régről, a máig ható közelmúltról, házicsoportok, közösségek, szolgálatok, missziós tevékenységek, 

 február 9  Hogy éljek? A béta kurzus életvezetési, hitgyakorlási szakasza, a hitgyakorlás útja:  

 Református alapelvek a (hit)élethez: solus elvek és Isten szuverenitása, SDG, puritánság, egy valóság van (egyetemes papság, coram Deo élünk) 

 február  16  Imaiskola:  Ritmikus imamód bemutatása, tanítása 

 február  23  Imaiskola:   Szemlélődő imamód bemutatása, tanítása

március 2  Bibliaiskola:  A közös bibliatanulmányozás (Gen1.)és imádság  tanulása, gyakorlása. (revelatio, inspiratio, devotio) 

március 9  A keresztyén etika Dr. Szűcs Ferenc tanításai alapján:   1. ige

 Egy Isten sok vallás, A szabadító Isten ( A evangélium indicativusa)

március 16   Istenképek, istenábrázolások 2. ige 

március 23 A beszéd etikája 3. és 9. ige 

március 30 Szombat és/vagy  vasárnap? 4.ige

április 6  A tekintély és autoritás kérdései 5. ige 

április 13   nagyhét – lelki előkészület húsvétra

április 20   Élet és halál kérdései 6.ige

április 27   Nemiség,szexualitás kérdései 7. ige 

Május 4   Tulajdonlás, birtoklás és elosztás  kérdései 8. ige 

Május 11 Kívánságok vágyak kérdései 10. ige 

Május 18 Ünnepi záróalkalom (pizza, kerti grill stb.) 

Május 25 házicsoport kezdődik

Június 1 pünkösdi előkészítő 

Június 5 Pünkösd: keresztség, konfirmáció