Béta

A kurzus anyaga két kérdéskörrel foglalkozik: Mit higgyek(dogmatika)? ill. Hogyan éljek (etika)?
Alkalmaink egyelőre zoom-on lesznek szerdánként 18.30-20.30 között. A csoport az alpha kurzushoz hasonlóan első alkalommal nyitott de utána zárt csoportként működik, mert ez nem egy előadássorozat hanem közös munka, testvéri közösség építése.

Mit higgyek? – egység

január 13 Hitvallás és hit, szubjektív és objektív jellege, (ordo salutis ) ismeret-bizalom engedelmesség, a hitgyakorlás: ige-ima-közösség-szolgálat (Bibliák, áhitatok, examen, bemutatása)

január 20 Református hitvallás és evangélikalizmus (confessio és ökumené, református spiritualitások- karizmatikus és fundamentalista irány, kultúrprotestantizmus, genitivusos teológiák) -Tóth Sára? Turcsik?

január 27 Egy gyülekezet arculata, hitvallása: (közösség-lelkiség-küldetés ) (ecclesia semper reformanda)

február 3 gyülekezetünk története, szervezete, működése (ecclesia militans contra ecclesia triumphans)

február 10 Református alapelvek: solus elvek és Isten szuverenitása, SDG, puritánság, egy valóság van

Hogy éljek? -egység

február 17 Ritmikus imamód

február 24 szemlélődő imamód

március 3 közös bibliatanulmányozás (Gen1.)és imádság tanulása, gyakorlása. (revelatio, inspiratio, devotio)

március10 Egy Isten sok vallás, A szabadító Isten ( A evangélium indicativusa)

március17 Istenképek, istenábrázolások

március24 A beszéd etikája

március31 nagyhét

április 7 Szombat és/vagy vasárnap?

április 14 Tulajdonlás, birtoklás és elosztás kérdései

április 21 A tekintély és autoritás kérdései

április 28 Élet és halál kérdései

Május 5 Nemiség,szexualitás kérdései

Május12 Tulajdonlás, birtoklás és elosztás kérdései

Május19 Kívánságok vágyak kérdései