Istentisztelet minden vasárnap 10.00-től, ami a gyülekezet facebook oldalán is követhető élőben.

Keresztelő

Gyermekkeresztelők a minden hónap 3. vasárnapján az istentisztelet elején vannak.

Keresztelésért stólát sem kérni, sem elfogadni nem lehet. A keresztelés szentsége csak annak a gyermeknek szolgáltatható ki, akinek legalább az egyik szülője megkeresztelt református. (A Dunamelléki Református Egyházkerület 21/2004. számú Szabályrendelete a lelkészekről)

  1. §)
    Ha nem gödöllői egyháztag gyermeke a keresztelendő gyermek akkor a lakóhely szerinti lelkipásztortól irásos engedélyt kell hozni arról, hogy itt megkeresztelhetjük a gyermeket.

Ifjak megkeresztelése:

12 éves kortól kezdve egyetemista korig a keresztség már a konfirmációval lesz együtt, ennek részleteit személyes lelkipásztori beszélgetés során lehet megtervezni. A várható felkészülés időtartama 1-2 tanév.

Felnőttkeresztség:

Szeptemberben induló alpha kurzussal kezdődik a felnőttkeresztelési út ami januártól folytatódik a béta kurzuson és pünkösdkor van a felnőttek és ifjak keresztelője.