Istentisztelet minden vasárnap 10.00-től, ami a gyülekezet facebook oldalán is követhető élőben.

JELENTKEZÉS A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS ÓVODÁBA
a 2023-2024-es nevelési évre

Személyes jelentkezésre 2023. április 12-én és 13-án 8-16 óráig lesz lehetőség A Gödöllői Református Óvodában

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 201.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2011. évi CXC.tv-ben foglaltak értelmében:
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a hároméves vagy annál idősebb jelentkező gyermekek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

Az óvoda felvételi területe Gödöllő város és annak vonzáskörzete.

A felvételi döntésről mindenkit írásos határozatban 2023. április 21-ig tájékoztatunk.

Jelentkezési szándékukat a 06-30-602-83-55-ös telefonszámon jelezhetik. Jelentkezési lapot a lelkészi hivatalban kérhetnek, illetve letölthető a www.refgodollo.org honlapról.

Óvodai jelentkezési lap letöltése

A jelentkezéshez kérjük:

  • a kitöltött jelentkezési lapot
  • lelkészi ajánlást
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • gyermek TAJ – kártyáját
  • lakcímkártyát

Gödöllő, 2023. 03.16.

Gödöllői Református Óvoda

2100 Gödöllő, Szabadság út 201.                                 Zászkaliczky-Móritz Dóra

ovoda@refgodollo.org                                                               óvodavezető

By admin