Istentisztelet minden vasárnap 10.00-től, ami a gyülekezet facebook oldalán is követhető élőben.

Várjuk a Gödöllői Református Óvodába a jelentkezéseket a 2022-23-as nevelési évre.

Személyes jelentkezésre 2022. április 7-én 8-16 óráig lesz lehetőség
a Gödöllői Református Egyházközség „baba-mama” szobájában (Szabadság tér 9.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2011. évi CXC.tv-ben foglaltak értelmében:
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a hároméves vagy annál idősebb jelentkező gyermekek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

Az óvoda felvételi területe Gödöllő város és annak vonzáskörzete.

A felvételi döntésről mindenkit írásos határozatban 2022. április 22-ig tájékoztatunk.

Jelentkezési szándékukat a 06-30-602-83-55-ös telefonszámon jelezhetik. Jelentkezési lapot a lelkészi hivatalban kérhetnek, illetve letölthetik erre a linkre kattintva:

A jelentkezéshez kérjük:

  • a kitöltött jelentkezési lapot
  • lelkészi ajánlást
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • gyermek TAJ – kártyáját
  • lakcímkártyát

Gödöllő, 2022. 03.16.

Gödöllői Református Óvoda

2100 Gödöllő, Szabadság út 201.                                 Zászkaliczky-Móritz Dóra

ovoda@refgodollo.org                                                               óvodavezető

By admin