Istentisztelet minden vasárnap 10.00-től, ami a gyülekezet facebook oldalán is követhető élőben.

Presbiter jelöltek listás szavazása 2023 október 15-én történik a vasárnapi Istentisztelet után. Várjuk a Testvéreket a szavazásra, hogy érvényes legyen gyülekezetünk választása. Kérjük hozzák magukkal személyi igazolványukat a szavazáshoz.

A presbiterjelöltek bemutatkozásai a nevekre kattintva tekinthető meg.

Abrán György

• Marosvásárhelyen születtem 1969-ben, református családban
• 12 évig a Bolyai Farkas Líceum diákja voltam
• A Kolozsvári Műszaki Egyetemen szereztem számítógép mérnöki diplomát majd Angliában és Budapesten gazdasági másoddiplomát
• 7 évig a McKinsey & Company nemzetközi menedzsment tanácsadó cégnél, majd 12 évig a Wizz Air légitársaságnál dolgoztam. Ebből 7 éven keresztül, mint a Wizz Air kereskedelmi igazgatója tevékenykedtem a genfi vállalatközpontban, így ezalatt Svájcban éltünk
• 2016-ban visszaköltöztünk Gödöllőre és most tanácsadással foglalkozom
• Feleségem Renáta, akivel 23 éve vagyunk házasok, aktív tagja a gyülekezetnek
• Gyerekeim, Kata és Matyi, a Református Líceumban érettségiztek. Kata a Budapesti Műszaki Egyetemen III. éves, Matyi a Budapesti Corvinus Egyetemen II. éves
• Szüleim, és két testvérem, valamint családjaik is egyházközösségünk tagjai
Mióta van a gyülekezetben?
• 2006 óta vagyunk a gödöllői gyülekezetben
• 7 évig Svájcban aktívan részt vettünk a Genfi Magyar Protestáns közösség életében
Eddig milyen szolgálatokat végzett?
• 2017-2023 között presbiter voltam, a Gazdasági Bizottság vezetője és az Építési Bizottság tagja
• Családi házunkban hetente házicsoportot alkalmat tartunk
Milyen szolgálattal tud hozzájárulni a presbiteri munkájához? (mihez ért, milyen tapasztalatai vannak stb.)
• A gazdasági, pénzügyi, építkezési és szervezési kérdésekben továbbra is hozzá tudok járulni a presbitérium munkájához
• Mint korábbi vállalatvezető sok ehhez kapcsolódó tapasztalatom van és a korábbi presbiteri ciklusban is ezen a téren segítettem
Személyes bizonyságtétel/hitvallás
• 20 év sikeres, de kemény szakmai út egy pontján elhívást éreztem, hogy visszatérjünk Gödöllőre, és újra aktívan bekapcsolódjunk a gyülekezeti életbe
• Szeretnék segíteni, hogy a gödöllői református gyülekezet továbbra is jól működő közösség legyen, amely hitben neveli fiataljait, segíti időseit, gyarapítja értékeit, növekszik évről évre és példaként szolgál ország világ előtt, mint élő református hitközösség

Bukó György

Budapesten születtem, 1978.-ban. Érden nőttem föl, ugyan reformátusnak keresztelve, de nem hívő családban. Tizennégy éves koromban, unokatestvérem hívására csatlakoztam a Baki Ili vezette Érd-Parkvárosi Református Egyházközség ifi csapatához. Itt tértem meg, később itt konfirmáltam. Itt ismertem meg későbbi feleségem is. Sajnos tizenhárom éve elváltam, de házasságunkat Isten két gyermekkel ajándékozta meg. Lányom Fabióla 18, fiam Kadosa 16 éves. Sokáig az érdi gyülekezetet tartottam lelki otthonomnak, de az elköltözésem, és egyéb okok miatt eltávolodtam attól a közösségtől. Istennek hála, Gödöllőn minden tekintetben új otthonra leltem.
2011.-ben, Pécsett végeztem, építészmérnökként. Azóta az építészet, belsőépítészet, és az építőipar különböző területein tevékenykedem.
2018.-ban költöztem Gödöllőre, 2019. óta vagyok része az itteni egyházközségnek.
2020.-ban csatlakoztam a Király Teodóra vezette házicsoporthoz, és a Görbe férfikörhöz. Ez év tavasza óta igyekszem a legifjabbakat Krisztushoz terelgetni, mint a Gödöllői 38. Royal Rangers törzs csoport segítője. Időnként részt veszek az építési bizottság munkájában, döntés előkészítéssel, szervezéssel.
Úgy gondolom, műszaki téren szerzett tapasztalataimmal segíthetem a presbitérium munkáját, a gyülekezet tulajdonában lévő ingatlanok kezelése, fejlesztése terén.

Személyes hitvallásom:
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták.” Mt 7,12
Azt gondolom, ez az ige nem pusztán a fizikai cselekvésről, adakozásról szól, de arról is, ahogy embertársainkhoz viszonyulunk. Hiszem, hogy mindenkiben ott van a jó, amit nyitott szívvel meg is találhatok, és ezzel a hozzáállással építhetem Krisztus országát.
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” Ján 17,1-15
„Ti vagytok a világ világossága.” Mt 5,14
Meggyőződésem, hogy bármilyen közegbe kerüljek is, feladatom ahhoz alkalmazkodva, tetteimmel és szavaimmal Jézusra mutatni. Ilyen módon szeretném az Istentől távol élőknek közvetíteni az örömhírt.

Battay Márton dr.

feltöltés alatt

Csákai Gyula

Tolna megyében, lelkészcsaládban nőttem fel két testvéremmel. Építőmérnök végzettséget szereztem. Házasságkötésem révén kerültem Gödöllőre 1978-ban. Feleségemmel (Bártfai Éva) két fiút neveltünk fel, Gyula fiunk Kecskeméten él, 4 gyermeket nevelve családjával. István, feleségével és két gyermekével a Gödöllői gyülekezet tagja. 1982-óta vagyok a gyülekezet presbitere. 2000-től 18 évig (fő)gondnoki szolgálatot végeztem, most presbiterként dolgozom.
Az elmúlt években mint nyugdíjas, jónéhányszor én fogadtam munkaidőben az Egyházközség képviseletében a különböző közművek, hatóságok mérőcserét-, helyszíni ellenőrzést végző dolgozóit. Közreműködtem a megvásárolt bölcsöde épületének téliesítésében, Óvodánk karbantartási feladataiban. Részt veszek-, szolgálok a gyülekezeti kirándulások, lelki hétvégék, nyári táborok előkészítésében, lebonyolításában. Két bibliakörben is szolgálok, valamint ott vagyok az egyes alkalmakon.
A diakóniai bizottság tagjaként szolgálom az idősgondozás-, a segélyekre szorultak támogatásának megszervezését. Magam betegeket, szociális otthonban lévőket látogatok-segítek. A temető-karbantartásokon minden alkalommal részt vettem. Tibold Győző halála óta vezetem a Gödöllőn működő Kékkereszt csoportot. Szervezem a kirándulásokat, a lelki találkozókat, esetenként az igei bevezetők megtartására is felkészülök. Egyházmegyénkben tanácsosként teljesítek feladatokat. Istennek hála, jó egészségben és fizikai állapotban vagyok, ezért úgy érzem, tudom vállalni a presbiteri szolgálatot, ha Isten is így engedi.
Életem nagy ajándéka, hogy 14 éves korom óta Isten békességgel megajándékozott gyermeke lehetek, ennek köszönhetem a felségemmel való találkozást is, aztán gyermekeimet, az Ő hitre jutásukat. Egész nem könnyű életutamon az Ő vezetését, megújuló kegyelmét.

Dányi Attila

Gödöllőn születtem 1970-ben református családban. Feleségemmel, Boglárkával boldog házasságban élünk immár 30 éve. Három gyermekünk van, akik már felnőttek Leonetta, Gergely és Máté. Mindannyian a Gödöllői Református Líceumban érettségiztek.
Lányunk révén három unokával is büszkélkedhetünk. Feleségem 23 éve a gyermekmissziós szolgálatban aktív szolgáló (gyermek Istentiszteletek, gyülekezeti bábozás).
Egy vasúti áruszállítással foglalkozó magánvasútnál vontatási és biztonsági vezetői feladatokat látok el. Édesanyám és testvéreim is a gyülekezetbe járnak és egyházközségünk tagjai.
A gyülekezetbe kisgyermek korom óta járok. Itt kereszteltek, konfirmáltam és ide jártam ifire is. A házasságkötésünk, valamint a gyermekeink és unokáink megkeresztelése is ehhez a gyülekezethez kötődik. Balogh Tamás lelkipásztorunk házi csoportjába járok.
Alapító és aktív tagja vagyok a gödöllői református gyülekezet ALPHA kurzusának. Nyári táborokban vállaltam témavezetést. Az építési bizottság munkájában 2017-től veszek részt.
A következő ciklusban szívesen folytatom az ALPHA kurzus szolgálatait, valamint az építési bizottság munkáját is szívesen támogatom.
„Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait (1Kor 12, 8-9).”

Földi József

Gál Ferenc

56 éves vagyok, feleségemmel, Andreával 1992-óta vagyunk házasok, 2005-ben Budapestről költöztünk Gödöllőre. Kislányaink 1996-ban és 1999-ben születtek, de ők még a kiköltözésünk előtt itt kapták a keresztséget is. 2008-óta vagyunk a gyülekezet tagjai, Budapesten dolgozunk mindketten.

14 éves koromban Dunakeszin konfirmáltam, de akkoriban több társamhoz hasonlóan még nem volt hívő életem. Szüleim egyfajta „vasárnapi keresztényi” életet éltek. A vallási ünnepek alkalmával igyekeztek annak hitbéli részéről beszélni, de templomba viszonylag ritkán mentünk.

Andreával házasságkötésünk és családalapításunkat követően volt egyfajta Istenkeresési és vallás iránti vágyunk, de tevőlegesen nem sokat tettünk ennek érdekében. Minden hitbéli témához nyitottak voltunk, de valós hitre már itt a gödöllői gyülekezetben találtunk, megtérésemet is egy gödöllői Alfa hétvégén kaptam. Nagyobbik lányom családján keresztül immár nagyszülőként is naponta megtapasztaljuk az Úristen kegyelmét, mindennapi csodáit, és ajándékait.

Néhány alkalommal szolgáltam Alfa csoportok vezetésében és az előző presbiteri ciklusban szolgálati lehetőséget is kaptam. A munkám szerint egy biztosításokkal foglalkozó kisvállalkozást vezetek 1999 óta, és a presbiteri feladatok között az ezzel kapcsolatos és a gazdasági területeket érintő kérdésekben segítem az egyházközség működését.

Hálánkat nem lehet elégszer hangsúlyozni, mert ahogy Ézsaiás próféta írja: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43:1)

Gombos Viktor Balázs

1975 óta vagyok gödöllői lakos, ebben a gyülekezetben konfirmáltam, ebben a gyülekezetben nősültem és itt volt a gyermekeim keresztelője és konfirmációja is. Civil hivatásom szerint pedagógus vagyok, 1995 óta a Gödöllői Református Líceum Gimnáziumában tanítok matematikát, ének-zenét és egyházi éneket. Gyülekezeti szolgálatom egyrészt zenei szolgálatokkal kapcsolatos, másrészt a 38-as Royal Rangers törzs munkájában veszek aktívan részt. 2000. január 1-től pótpresbiterként, később presbiterként, 2018 óta a gyülekezet főgondnokaként segítem az egyházközség működését.
Hiszem Józsuéval együtt, hogy Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk (Józs 24:15)

Kardos Máté

Valaki talán irigykedik rám amiatt, hogy a hitet szinte az anyatejjel szívtam magamba. Ma már én is értéknek tartom, hogy a szüleim megtanitottak az Istennél való kapcsolat fontosságára, de korábban az elutasítást és a más felekezetek felé fordulást is megéltem. Hálás vagyok Istennek, hogy feleségem révén közelről láthatom, “elleshetem” más felekezet jó gyakorlatait.

Nyolc éve költöztem Gödöllőre, ahol három alsós -óvodás gyermeket nevelünk, miközben én a Budapesti Műszaki Egyetemen dolgozom. Szabadidőnkben sokat mozgunk: szívesen vagyunk a jó levegőn, vagy dolgozunk a ház körül.

A gödöllői református egyházközségben sokmindent megtapasztalok abból, amilyennek fiatalon egy jól működő gyülekezetet álmodtam: nyitottság, elfogadás, változatos programok, lehetőség és segítség a testi-lelki “jól-lét” elérésére/-ben. A presbiterségre való felkérés váratlanul ért. Szeretném ott szolgálni Istent, ahol Ő ezt szükségesnek látja.

Keindlné Mátyás Evelyn Csilla

Mészáros Zsuzsa dr.

Nyugalmazott fogorvos vagyok. Szüleim szolgáló tagjai voltak a gyülekezetnek évtizedeken át. Férjem Bak János, korábbi presbitériumi jegyző. Lányunk Dányiné Bak Zsófia, férjével és két gyermekükkel szintén a gyülekezet tagjai. Fiunk Bak Gábor, gyülekezetünkben volt presbiter, most Budapesten él, mindketten a Líceumban tanultak. Négyen voltunk testvérek, ketten éltünk Gödöllőn Mészáros Györggyel, korábbi presbiterrel.
A gyülekezeti vendéglátásokban (lelkészbeiktatás, őszi gyülekezeti napok, farsangok, szeretetvendégségek az ökumenikus heteken, páskavacsora) szervezőként szolgálhattam. Idősebb testvéreink Örökzöld bibliakör programjának szervezésében segítőtársak mellett veszek részt. Otthont adunk hetente kis csoportos házi bibliakörnek.
Az elmúlt presbiteri ciklusban diakóniai szolgálathoz csatlakoztam.
Gödöllőn születtem hitvalló családban nőttem föl, természetes volt a református keresztyén élet számomra. Tizenéves koromra jutottam személyes Istenkapcsolatra ifjúsági bibliakörben. Férjemmel folyamatosan érezzük Urunk óvó vezetését életünk örömteli és betegségekkel terhelt időszakaiban egyaránt. Igyekszünk Pál apostol intelme szerint élni: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek.” Fil 4,4

Normann Zsolt

Normann Zsolt vagyok, 48 éves informatikai tanácsadó. Budapesten születtem, de 8 éves korom óta gödöllői vagyok. Feleségemmel, Eszterrel 24 éve vagyunk társak a mindennapokban. Három gyermekünk van, Marci 21 éves, Lili és Míra 19 évesek; mindannyian egyetemisták, korábban a Líceumba és Veresegyházi Katolikus Gimnáziumba jártak. A gyülekezetre megmentőként tekintünk feleségemmel együtt, amire több mint 10 évvel ezelőtt találtunk. Alpha és béta után itt konfirmáltunk, és léptünk közösen a hit útjára.
A gyülekezetben az alphát támogattam csoportvezetőként, illetve segítettem a hangosítás, vetítés kialakításában, az internetes közvetítésekben, amelyekre nagy szerep hárult a covid járvány idején, amikor nem tudtunk templomba járni. Az a házicsoport, amelyet segítek vezetni, most indult korábbi alpha-béta csoportból.
Szeretném a jövőben is támogatni azokat a meglévő és új missziós céljainkat, amelyekre elhív Isten.

Pintér Zoltán

Gödöllőn születtem 1962.07.07-én, anyai és apai ágon is tősgyökeres gödöllői református családból származom. Erdőmérnök, mérnök-közgazdász diplomával rendelkezem. Erdőmérnökként és közgazdászként az elmúlt 36 évben dolgoztam az erdőgazdálkodási gyakorlat több területén, ezen belül 14 éven keresztül az állami erdészeti részvénytársaságok tulajdonosi irányításában mint menedzser, igazgatósági és felügyelőbizottsági tag. 10 éven keresztül projektmenedzsmenttel foglalkoztam. Jelenlegi munkám magán erdőgazdálkodás irányítása. Feleségem Madarász Eleonóra szintén a Gödöllői Református Egyházközség tagja. Ő a REGE Könyvesboltot vezeti tulajdonosként. Mindhárom gyermekünk a Református Líceumban tanult, ma már diplomások, dolgoznak: Gergely gépészmérnök, Márton műszaki menedzser, Zsófia közgazdász.
Mióta van a gyülekezetben?
Gödöllőn kereszteltek, itt konfirmáltam. A katonaság, az egyetem tanulmányok és a munkám miatt 1981-1996. években nem laktam itt. 1996-óta élek ismét Gödöllőn és veszek részt a gyülekezet életében.
Eddig milyen szolgálatokat végzett?
A jelenleg lejáró presbiteri ciklusban tagja voltam a gazdasági és a számvizsgáló bizottságnak. Figyelemmel kísértem, ellenőriztem, véleményeztem a gazdasági-pénzügyi előterjesztéseket. Pénzügyi szabályzatokat készítettem. A gyülekezetünk vagyonkezelési tevékenységét különös figyelemmel követtem. Gyülekezeti túrákat szerveztem. Ahol tudtam fizikai munkámmal is segítettem a gyülekezetben adódó feladatokat.
Milyen szolgálattal tud hozzájárulni a presbiteri munkájához? (mihez ért, milyen tapasztalatai vannak stb.)
Közgazdasági, vagyonkezelői, erdőmérnöki, vezető testületi tapasztalatom alapján pénzügyi-gazdasági és egyházfenntartási területen tudok segíteni a presbitériumban.
Személyes bizonyságtétel/hitvallás
Nagyapám és édesapám presbiterként is szolgált a gödöllői gyülekezetben, amelyhez én is erősen kötődök. Felelősséget érzek gyülekezetünkért és áldásként élem meg, hogy itt szolgálhatok.

Róde Péter

Róde Péter vagyok, mérnök informatikus.
1973-ban Miskolcon születtem, családommal 2005 óta Gödöllőn élünk.
Feleségemmel Judittal 25 éve vagyunk házasok és aktív tagjai vagyunk a gyülekezetnek.
Két gyermekem van: Ádám és Kinga, akik mindketten a gyülekezetünkben konfirmáltak.
Ádám fiam tavaly fejezte be felsőfokú tanulmányait, Kinga lányom pedig most másod éves orvostan hallgató a Semmelweis Egyetemen.
Az Alpha és Béta kurzusok elvégzése után én is itt a gyülekezetünkben konfirmáltam 6 évvel ezelőtt.
Majd négy éve csatlakoztam az Alpha kurzust szervező és lebonyolító szolgálók csapatához.
A gyülekezeti szolgálatom része az Istentiszteletek és más gyülekezeti alkalmak hangosításában és internetes közvetítésében való közreműködés is.
A jövőben szeretném folytatni ezen szolgálataimat, valamint részt vennék a gyülekezet egyéb műszaki kérdéseinek, feladatainak megoldásában is.

Szabó Miklós József dr.

Solti származású vagyok, reformátusnak kereszteltek szüleim. Feleségemmel, Szabó Katalinnal 18 éve élünk házasságban. Mindketten vegyészmérnökök vagyunk. Eddigi pályám során gyógyszerkutatással és szoftverfejlesztéssel foglalkoztam.
Fiaink, Benedek és Emil, 16 és 14 évesek, a Gödöllői Református Líceumba járnak. Gréta pedig 9 éves, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolába jár. Fontosnak tartjuk, hogy mi magunk és gyermekeink is Isten közelségében éljünk és növekedjünk.
17 évvel ezelőtt, Zimányi József evangelizációja kapcsán ismerkedtünk meg a gödöllői gyülekezettel. Ezt követően több házi bibliakörnek is tagja voltam. 2006-ban, felnőttként, konfirmációs fogadalmat tettem. Feleségemmel és gyermekeinkkel egyre inkább bekapcsolódtunk a gyülekezet által rendezett eseményekbe: ilyenek az Alpha kurzus, majd Béta csoport, házi csoportok, családi táborok, csendes napok, gyermekszolgálatok; és ennek során egyre több testvérrel létesíthettünk kapcsolatot, és megtapasztaltuk a gyülekezeti közösség megtartó erejét.
Az elmúlt hat évben presbiterként szolgáltam és ennek keretében a jegyzői teendőket láttam el. Két évvel ezelőtt bekapcsolódtam a gyülekezetben induló Royal Rangers keresztény vándor törzs életébe. A 6-9 éves kisvándor korosztály csoportvezetője vagyok. A Ranger a cserkészet egy ága, amelynek célja a fiatalokat Krisztushoz vezetni, megtartani, majd felkészíteni a szolgálatra.
Életemet Isten ajándékának tekintem. Szeretnék még kérni Istentől időt ahhoz, hogy ebben a földi életben még jobban megismerhessem és szolgálhassam. Kérem Istent, hogy adjon még arra lehetőséget, hogy gyermekeimet felnevelhessem; feleségemmel, családommal és a gyülekezeti testvérekkel szeretetben még sok időt tölthessek el.

Zmák Júlia Borbála

Régi hévízgyörki református családból származom. Szüleimtől vallásos nevelést kaptam és már 13 évesen konfirmáltam. Istenbe vetett hitemet az egyetemi tanulmányaim során sem veszítettem el, bár kapcsolatom az akkori gyülekezetemmel csak az istentiszteletekre szorítkozott.
A gödöllői gyülekezethez 26 éve tartozom, ugyanis ekkor költöztem két gyermekemmel a városba. Gyermekeim azóta felnőttek, sőt unokával ajándékoztak meg. Valamennyien gyülekezetünk tagjai. Iskolaigazgatóként vonultam nyugdíjba a közelmúltban.
Gyülekezetünkben 11 éve vagyok presbiter. Megválasztásom óta a pénzügyi, gazdasági, ügyviteli területeken végzem szolgálatomat és egy pár éve a temetőgondnoki bizottság munkáját is vezetem.
Az Úr további szolgálatra is elhívott. Az Északpesti Református Egyházmegye tanácsosaként presbiteri jegyzői feladatokat látok el egyházmegyénkben, és a váci református középiskola igazgatótanácsának tagja vagyok.
Természetesen szeretném presbiterként egyházközségünket továbbra is tudásom legjavával és szeretettel szolgálni az Úr rendelése szerint.
A szívünkben hit csak az Úr kegyelméből lehet, minden dicsőség egyedül Istené.
Soli Deo gloria

By admin