Istentisztelet minden vasárnap 10.00-től, ami a gyülekezet facebook oldalán is követhető élőben.

Pótpresbiter jelöltek listás szavazása 2023 október 15-én történik a vasárnapi Istentisztelet után. Várjuk a Testvéreket a szavazásra, hogy érvényes legyen gyülekezetünk választása. Kérjük hozzák magukkal személyi igazolványukat a szavazáshoz.

A pótpresbiter-jelöltek bemutatkozásai a nevekre kattintva tekinthető meg.

Székely Gergely Ádám

Licista diákként a líceumi éveim alatt kerültem közelebb a keresztény élethez, ekkor még katolikusként. Érettségit követően Angliában egy keresztény közösségben töltött hónapjaim alatt értettem meg igazán mit jelent kereszténynek lenni, közösséghez tartozni. Az ott töltött időszak életem meghatározó élményévé vált, azonban hazatérve a katolikus hittől eltávolodva sokáig nem találtam a helyem. Végül 2016-ban kezdtem beszivárogni a református gyülekezet életébe, majd 2018-as korfirmációmat követően lettem a gyülekezet aktiv tagja. Elsődleges szolgálatom a hangtechnika és kivetítés kezelése, de a gyülekezeti nyári tábor szervezése során is sűrűn találkozhattok velem.
A gyülekezet mellett aktívan szolgálok a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalomban, ahol elhívásunk, hogy a református középiskolás diákokkal megismertessük keresztyén értékeinket és ezáltal hívő tagjai legyenek és maradjanak egyházunknak.

Filep Zoltán

1978-ban születtem a Pártiumban. Családommal Szatmárnémetiből 1990-ben költöztünk Magyarországra.
A debreceni „Refiben” érettségiztem, majd rajz, hitoktató, angol szakon szereztem tanári diplomát.
10 évig a fasori egyházközség által fenntartott Julianna Általános Iskolában dolgoztam tanárként és vezetőként.
A Fasor volt első lelki otthonunk, feleségem ott jutott élő hitre, megkeresztelkedett és konfirmált. A Juliannában töltött 10 év küzdelmei érlelték hitemet és erősítették az Úrral való kapcsolatomat. Házasságunk és lelki életünk megerősödésében sokat köszönhetünk a pároskörnek és a házassággondozó heteknek.
Feleségemmel és négy gyermekünkkel Kistarcsán élünk.
A gödöllői gyülekezethez 2020-ban csatlakoztunk. 2022 őszétől a házaskör vezetésével szolgáljuk a közösséget. A gödöllői gyülekezet gyermekeink számára is egyre otthonosabb hely: fiainkat a Ranger, nagylányunkat az ifi segíti hitük kibontakozásában.
A tanári pályát pár éve elhagytam. Jelenleg létesítményüzemeltetőként dolgozom a Nagytarcsai Ipari Parkban.
Presbiterként szeretném az Úr dicsőségét szolgálni, munkámmal a gyülekezet hasznára lenni.

Kis Ilona

Kis Ilona vagyok, gyülekezetünk egyik hitoktatója.
Erdélyből származom, ott szereztem vallástanári szakképesítést.
Gödöllőre 1997-ben költöztünk a férjemmel és két fiunkkal.
Gyermekeink azóta felnőttek, és nagy örömünkre megszületett az első unokánk is.
A hitben való járás fontosságát otthonról hoztam. Hálás vagyok szüleimnek és nagyszüleimnek, akik példát mutattak, és kiskoromtól fogva templomba vittek, bibliai történeteket meséltek és nem utolsósorban megtanítottak imádkozni.
Az Istenbe vetett hit és bizodalom jelentőségét megtapasztalva, felelősségemnek érzem a gyerekek vallásos nevelését.
1997 óta vagyok a Gödöllői Református Egyházközség gyülekezetének a tagja, azóta valamilyen szinten részt veszek a gyerekek közti szolgálatban, mint hitoktató, vasárnapi gyermekmunkás, vagy nyári táboroztató. Jelenleg két iskolában tanítok hittant: a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában és a Damjanich János Általános Iskolában. Hálás vagyok Istennek ezért a szolgálatért és a gyerekekért, akiknek megmutathatok egy kicsi részt az Isten országából. Személyes üzenetként érzem a Szentírás szavait: “Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Péld.22/6
Köszönöm a gyülekezet megtisztelő bizalmát és ajánlását.

Csákai István

feltöltés alatt

By admin