Templomunk az elmúlt években külsőleg és belsőleg is teljesen megújult. A 2019-es belső felújítást gyülekezet tagok adományai (20 MFt), pályázati forrás (45 MFt), a Líceum (6 MFt) és önkormányzatunk támogatása (5 MFt) tette lehetővé. Köszönjük minden támogatónknak!

Gyülekezetünk presbitériuma a templomunk és a mosdók megújulását követően a 2021-es borítékos adakozást a templom és hivatal tetőszerkezetének felújítására hirdeti meg.
Várható teljes költségigény: 46 MFt. Ebből 43 MFt-ra egyházkerületi támogatást keresünk, melyhez legalább 3 MFt gyülekezeti önrész szükséges. A borítékos adakozásból ezt a 3 MFt-ot szeretnénk összegyűjteni.

A tetőszerkezet 250 éves, az előző rekonstrukció 42 éve történt. Már a templomfelújítás során szemmel látható volt, hogy a torony körül néhány éven belül foglalkozni kell a kötőgerendák állapotával, és az elöregedett cserepeket is cserélni kell. A rendszeres beázások és egyes gerendák korhadása miatt ez nem halasztható tovább.

Az ifi terem feletti rész, konstrukciós hibából kifolyólag nagy eső esetén nem vezeti el a vizet, és jelentősen beázik. Kisebb felújítással ez nem orvosolható. Másrészt a teljes tető cserepei is rendkívül rossz állapotban vannak, már 36 évesek.

Várjuk adományodat! Támogassd közös céljaink elérését!

Átutalással: 10700196-44800507- 51100005 „tetőfelújításra” közleménnyel

Borítékban „tetőfelújítás” felirattal a lelkészi hivatalban leadva vagy ugyanitt céladományként befizetve

By admin