Egyházmegyei családi nap

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! - Zsoltárok 107,1

Szeretettel meghívjuk az Északpesti Református Egyházmegye

CSALÁDI NAPJÁRA

2019.09.14-én, szombaton Veresegyházra

Program:

9.00 órától                  Regisztráció a református iskola főbejáratánál, illetve a református templomnál. (Minden résztvevő karszalagot kap, amely a rendezvény programjain való részvételre jogosítja, beleértve az ebédet és a további vendéglátást is.)

9.30                             Gyülekezeti éneklés – vezeti Vizi István

10.00                           Úrvacsorás istentisztelet – igét hirdet Nyilas Zoltán esperes, igét olvas: dr. P. Tóth Zoltán egyházmegyei gondnok, orgonál Nagy Gábor

10.00                           Gyermek- és ifjúsági istentisztelet – korcsoportonként a gyülekezeti termekben, iskolai osztálytermekben

12.00                           Ebéd – az iskola éttermében

14.00                           Gondnokok találkozója – vezeti dr. P. Tóth Zoltán egyházmegyei gondnok

14.00                           Ifi program – Öreg tónál, REFISZ Pogrányi Károly vezetésével

                                    Szabadtéri gyermekprogramok – Napraforgók játszóház, kézműves foglalkozások, játékok

15.00                           Adjatok hálát az Úrnak…!  – Fórumbeszélgetés a háláról, hálaadásról

Résztvevők:

dr. Huszár Pál egyházkerületi főgondnok, a Zsinat világi elnöke, 

Novák Katalin államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

dr. Zsengellér József rektor, Károli Gáspár Református Egyetem

A beszélgetést vezeti:

dr. Tatai István lelkipásztor

17.00                           CREDO együttes koncertje

18.00                           Záró áhítat – Fukk Lóránt lelkipásztor

 

Napközben: 

 

Szeretettel kérjük kedves Testvéreinket, hogy jegyezzék elő az időpontot és gyülekezetükben kezdjék meg a Családi Nap meghirdetését, a minél szélesebb körű részvétel megszervezését. A programok szervezéséhez fontos a várható résztvevői létszám minél pontosabb ismerete, ezért kérjük az egyéni jelentkezéseket a https://forms.gle/yjdCmw5La6QFTvqr5elektronikus felület kitöltésével szíveskedjenek megadni!

 

Testvéri köszöntéssel,

 

 

Pomáz, 2019. 07.19.

                                               

                                               dr. P. Tóth Zoltán                                Nyilas Zoltán   

                                               egyházmegyei gondnok                           esperes